MINIMUM MAXIMUM IV internacionalna izložba likovne minijature, Banja Luka 2013. Poziv za slanje radova – 24.6 do 25.7.2013.god. Tema četvrte po redu internacionalne izložbe minijatura MINIMUM MAXIMUM je kriza. Umjetnici imaju potpunu slobodu da tretiraju zadatu temu. Tehnike: slikarstvo, grafika, crtež, kombinovana tehnika, skulptura Konkurs je otvoren od 24.6 do 25.7.2013. godine. Tehnička uputstva:

Read more…